DKC's skilte bliver kun fremstillet af de allerbedste og mest holdbare materialer.
Dette sikrer en længere levetid for Deres nye skilt.
 
DKC skilte laver selv alt, lige fra afmontering af gamle skilte, til opsætningen af
det nye. Kort sagt har vi kontrol over hele processen, og er ikke afhængig af underleverandører.
Dette er Deres bedste garanti for et 100% tilfredsstillende resultat.
 
Produktionen foregår på en Roland skæreplotter via programmet sign one.
Vi arbejder med kvalitetsfolie hvorpå der er 7 års holbarhedsgaranti på hvid/sort,
og 5 år på den farvede. Garantien gælder kun hvis folien er korrekt monteret på en bærende flade.
Det er selvfølgelig også muligt at få skåret sit logo. Har De Deres eget logo/txt. liggende på Deres PC,
kan vi sandsynligvis bruge formatet dog helst EPS-fil. (Adobe Illustrator).
Vil De sende den evt. via internet. Husk at txt. i illustrator skal outlines (Create outline eller opret konturer).
Har De spørgsmål så er De velkommen til at kontakte os.